نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهار خانه(طرح7)
کد کالا: bn-4489

480,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهار خانه(طرح6)
کد کالا: bn-4484

480,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر طرح راه راه
کد کالا: bn-4482

480,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهار خانه(طرح5)
کد کالا: bn-4480

480,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهار خانه(طرح4)
کد کالا: bn-4478

480,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهار خانه(طرح 3)
کد کالا: bn-4476

480,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهار خانه(طرح 2)
کد کالا: bn-4474

480,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهارخانه(طرح 1)
کد کالا: bn-4471

480,000 
دسته بندی ها:

فاستونی جامعه
کد کالا: bn-3267

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی فیلافیل
کد کالا: bn-273

950,000  برای هر متر
برگشت به بالا