نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

فاستونی جامعه
کد کالا: bn-3267

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی فیلافیل
کد کالا: bn-273

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

لمه شنی دو رنگ
کد کالا: bn-4230

980,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

کرپ فلورانس طرحدار 2
کد کالا: bn-4201

580,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

کرپ فلورانس طرحدار 1
کد کالا: bn-4193

580,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 12
کد کالا: bn-4152

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 11
کد کالا: bn-4150

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 10
کد کالا: bn-4148

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 9
کد کالا: bn-4146

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 8
کد کالا: bn-4144

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 7
کد کالا: bn-4142

480,000  برای هر متر
برگشت به بالا