نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح 1)
کد کالا: bn-4605

1,500,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 13)
کد کالا: bn-4582

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 12)
کد کالا: bn-4581

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 11)
کد کالا: bn-4578

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح10)
کد کالا: bn-4575

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 9)
کد کالا: bn-4573

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 8)
کد کالا: bn-4570

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 7)
کد کالا: bn-4568

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 6)
کد کالا: bn-4566

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 5)
کد کالا: bn-4563

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 4)
کد کالا: bn-4541

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 3)
کد کالا: bn-4560

890,000 
برگشت به بالا