نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

لمه شنی دو رنگ
کد کالا: bn-4230

980,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

کرپ فلورانس طرحدار 2
کد کالا: bn-4201

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

کرپ فلورانس طرحدار 1
کد کالا: bn-4193

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 12
کد کالا: bn-4152

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 11
کد کالا: bn-4150

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 9
کد کالا: bn-4146

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 8
کد کالا: bn-4144

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 7
کد کالا: bn-4142

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 5
کد کالا: bn-4137

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 4
کد کالا: bn-4135

620,000  برای هر متر
برگشت به بالا