نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 3
کد کالا: bn-4133

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 2
کد کالا: bn-4119

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 1
کد کالا: bn-4115

480,000  برای هر متر
1.00 از 5
دسته بندی ها:

فلورانس طرحدار
کد کالا: bn-4104

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فلورانس طرحدار
کد کالا: bn-4103

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فلورانس طرحدار
کد کالا: bn-4097

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فلورانس طرحدار
کد کالا: bn-4095

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فلورانس طرحدار
کد کالا: bn-4093

480,000  سانتی متر
دسته بندی ها:

فلورانس طرحدار
کد کالا: bn-4091

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فلورانس طرحدار
کد کالا: bn-4084

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

لنین
کد کالا: bn-3975

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

لنین
کد کالا: bn-3968

430,000  برای هر متر
برگشت به بالا