نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

شانتون سنتی
کد کالا: bn-1336

620,000 
دسته بندی ها:

شانتون حاشیه دار
کد کالا: bn-1321

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی
کد کالا: bn-1319

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون حاشیه دار
کد کالا: bn-1299

248,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون حاشیه دار
کد کالا: bn-1298

248,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

سوزن دوزی
کد کالا: bn-1244

780,000  برای هر متر
برگشت به بالا