نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

بوکله ژاکارت
کد کالا: bn-867

795,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بوکله ژاکارت
کد کالا: bn-865

795,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی لرد پوش
کد کالا: bn-1139

440,000  برای هر متر
برگشت به بالا