نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

فاستونی جامعه سلکا چهارخانه
کد کالا: bn-422

675,000  برای هر متر
5.00 از 5
دسته بندی ها:

فاستونی مطهری فیلافیل
کد کالا: bn-420

675,000  برای هر متر
5.00 از 5
برگشت به بالا