نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

بوکله ژاکارت
کد کالا: bn-875

880,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بوکله ژاکارت
کد کالا: bn-873

880,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بوکله ژِاکارت
کد کالا: bn-871

880,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بوکله ژاکارت
کد کالا: bn-867

880,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بوکله ژاکارت
کد کالا: bn-865

880,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی لرد پوش
کد کالا: bn-1139

750,000  برای هر متر
برگشت به بالا