نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 2)
کد کالا: bn-4542

890,000 
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 1)
کد کالا: bn-4540

890,000 
دسته بندی ها:

بافت کاسپین(طرح3)
کد کالا: bn-4538

1,150,000 
دسته بندی ها:

بافت کاسپین( طرح 2)
کد کالا: bn-4535

1,150,000 
دسته بندی ها:

بافت کاسپین (طرح 1)
کد کالا: bn-4530

1,150,000 
دسته بندی ها:

بافت لمه(طرح 2)
کد کالا: bn-4521

1,200,000 
دسته بندی ها:

بافت لمه (طرح 1)
کد کالا: bn-4517

1,200,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهار خانه(طرح7)
کد کالا: bn-4489

480,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهار خانه(طرح6)
کد کالا: bn-4484

480,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر طرح راه راه
کد کالا: bn-4482

480,000 
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهار خانه(طرح5)
کد کالا: bn-4480

480,000 
برگشت به بالا