نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

فلورانس طرحدار
کد کالا: bn-3874

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فلورانس طرحدار
کد کالا: bn-3872

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فلورانس طرحدار
کد کالا: bn-3869

480,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

پارچه کرپ نخ
کد کالا: bn-3857

280,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

پارچه کرپ نخ
کد کالا: bn-3852

280,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

پارچه کرپ نخ
کد کالا: bn-3851

280,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

پارچه کرپ نخ
کد کالا: bn-3850

280,000  برای هر متر
برگشت به بالا