نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

پارچه کشمیر چهار خانه(طرح 3)
کد کالا: bn-4476

480,000 
دسته بندی ها:

فاستونی جامعه
کد کالا: bn-3267

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی فیلافیل
کد کالا: bn-273

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

لمه شنی دو رنگ
کد کالا: bn-4230

980,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

کرپ فلورانس طرحدار 2
کد کالا: bn-4201

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 12
کد کالا: bn-4152

620,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

شانتون سنتی طرح 11
کد کالا: bn-4150

620,000  برای هر متر
برگشت به بالا