نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

مخمل پشت آستر(طرح2)
کد کالا: bn-4641

720,000 
دسته بندی ها:

مخمل پشت آستر (طرح 1)
کد کالا: bn-4636

720,000 
دسته بندی ها:

بارونی پشت آستر(طرح2)
کد کالا: bn-4635

580,000 
دسته بندی ها:

بارونی پشت آستر(طرح1)
کد کالا: bn-4633

580,000 
دسته بندی ها:

بافت کاسپین (طرح6)
کد کالا: bn-4630

1,150,000 
دسته بندی ها:

بافت کاسپین(طرح5)
کد کالا: bn-4628

1,150,000 
دسته بندی ها:

بافت کاسپین (طرح4)
کد کالا: bn-4626

1,150,000 
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح6)
کد کالا: bn-4624

1,500,000 
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح5)
کد کالا: bn-4622

1,500,000 
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح 4)
کد کالا: bn-4616

1,500,000 
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح 3)
کد کالا: bn-4615

1,500,000 
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح 2)
کد کالا: bn-4613

1,500,000 
برگشت به بالا