چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی bindawood 40 piece 7

چهل تکه دوزی

برای انجام دادن این هنر زیبا به وسایل زیادی نیاز ندارید و تنها مقداری پارچه به اضافه وسایلی که بیشتر آن ها را ممکن است در خانه داشته باشید.

اما مواردی که قبل از شروع کار چهل تکه دوزی باید آماده کنید:

1) پارچه در طرح ها و رنگ ها مختلف

پارچه رنگ سفید برای زمینه 1.20 سانتی متر

پارچه رنگ طلایی 60 سانتی متر

پارچه  رنگ سبزآبی 60 سانتی متر

پارچه آبی فیروزه ای 25 سانتی متر

پارچه آبی لاجوردی 10 سانتی متر

2) پارچه آستر و پشم شیشه 110 سانتی

3) صفحه برش ،کاتر و خط کش

مرحله برش: از پارچه سفید

36 باند  11.5*6.5 سانتی متر

48 مربع 6.5 سانتی متر

24 باند 21.5*6.5 سانتی متر

12 مربع 11.5 سانتی متر از پارچه طلایی

108 مربع 6.5 سانتی متر

9 مربع 11.5 سانتی متر

از پارچه سبز آبی

8 مربع 11.5 سانتی متر

12 باند 11.5*6.5

5 باند با عرض 8 سانتی متر برای مغزی

از پارچه آبی فیروزه ای

8 مربع 11.5 سانتی متر

12 باند 11.5*6.5 سانتی متر

دوخت بلوک ها:

بلوک اپلیکه:

ابتدا از دو رنگ آبی فیروزه و سبزآبی هرکدام دو مربع 11.5 سانتی متر تهیه می کنیم.

مربع ها را به هم با دوخت متصل می کنیم. برای این طرح به 4 زمینه به صورت شطرنجی نیاز داریم. زمینه بلوک ها باید دارای عرض 21.5 باشد.

پشت پارچه ها را لایی میچسبانیم. طرح ها را با مداد پشت پارچه ها میکشیم و سپس دور آنها را با قیچی می بریم و روی صفحه شطرنجی قرار می دهیم (مانند شکل) و با نخ رنگ مناسب آنها را روی بلوک میدوزیم.

توجه داشته باشید که به 4 بلوک نیاز داریم.

چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی bindawood 40 piece 300x132                                   چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی bindawood 40 piece 1 300x297

بلوک طلایی:

مطابق شکل ابتدا یک مربع 11.5 در مرکز قرار میدهیم.

سپس با روش پرواز غاز مطابق نمونه بلوک را تکمیل مینماییم . ابتدا یک باند 11.5 سانتی متر از رنگ سفید به همراه دو مربع طلایی6.5 سانتی متر که یک قطر آنها را با مداد و خط کش  در پشت آن کشیده ایم مطابق نمونه میدوزیم. به 36 عدد از این نمونه احتیاج داریم. نمونه های آماده شده را به همراه 36 مربع 6.5 سانتی متر مطابق نمونه در شکل زیر به هم وصل نموده و 9 بلوک طلایی را آماده میکنیم و طرح اپلیکه شماره 5 را در مرکز آن وصل میکنیم.

چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی bindawood 40 piece 3

چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی bindawood 40 piece 6 300x300

بلوک های سفید:

به 12 بلوک سفید نیاز داریم. برای این کار ابتدا یک قطر بتدایک قطر 48 مربع سفید را از پشت بوسیله مداد و خط کش رسم میکنیم و با 24 باند 6.5 در 11.5 سانتی متر از دو رنگ آبی و سبز آبی

24 پرواز غاز از دو رنگ آبی آماده میکنیم و مثل نمونه در زیر 12 بلوک سفید را که 6 بلوک با رنگ آبی فیروزه و 6 بلوک با رنگ سبز آبی  آماده کنید.

چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی bindawood 40 piece 4 300x87

چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی bindawood 40 piece 2 300x95

جمع کردن بلوک ها:

همکنون 25 بلوک مربع شکل با ابعاد 21.5 سانتی متر در دست داریم. مطابق نقشه آن ها را در ردیف های 5 تایی چیده و برای وصل کردن اقدام می کنیم. ابتدا 5 ردیف را به صورت افقی دوخته سپس ردیف های فرد و زوج را به سمت مخالف هم اطو میکنیم .سپس ردیف ها را دوتا دوتا به هم وصل میکنیم پس از تمام شدن دوخت کار آنرا به پشم شیشه و آستر کوک میکنیم و با مطلسه دوزی آنرا تکمیل مینماییم.

بعد از مطلسه دوزی بوسیله 5 باند 8 سانتی متر از رنگ سبز ابی مغزی انرا میدوزیم.

امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید. برای تهیه پارچه های موردن نیاز این چهل تکه زیبا شما نیاز به پارچه های ساده زیر دارید:

پارچه رنگ سفید برای زمینه 1.20 سانتی متر

پارچه رنگ طلایی 60 سانتی متر

پارچه  رنگ سبزآبی 60 سانتی متر

پارچه آبی فیروزه ای 25 سانتی متر

پارچه آبی لاجوردی 10 سانتی متر

پارچه آستر و پشم شیشه 110 سانتی متر
چهل تکه دوزی چهل تکه دوزی bindawood 40 piece 8 851x1024

تمام پارچه مورد نیاز خود را برای این چهل تکه زیبا همین حالا از این لینک تهیه کنید.

دیدگاه بگذارید