آموزش جلوگیری از ساییده شدن پارچه پارچه چگونه پارچه ای که در حال ساییده شدن است را بدوزیم؟ Fabric repair

پارچه های بافته یا دوخته شده ممکن است بمرور زمان ساییده شده و از بین بروند و این بدلیل آن است که لبه های برش پارچه در پی استفاده شدن یا شستشو به تحرکات حساسند. برای جلوگیری از ساییده شدن یا فرسوده شدن، می توانید از یک چرخ خیاطی برای کامل کردن درزها یا لبه های پارچه استفاده کنید. برخی از پارچه های حریر و همچنین پارچه های جین و کتان براحتی ساییده شده و درزهای آنها ممکن است از هم باز شوند چراکه پارچه در هر دو طرف درز متلاشی می شود. چندین روش وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها به راحتی لبه های درز را به هم وصل کنید بطوریکه به پروژه خیاطی شما هیچ هزینه یا حجم اضافی منتقل نشود.
استفاده از دوخت تزیینی (دندان موشی)
دوخت دندان موشی پارچه چگونه پارچه ای که در حال ساییده شدن است را بدوزیم؟ Muscle dandruff sewingقطعات پارچه را با سنجاق کنار هم قرار دهید. همچنین می توانید قطعات پارچه را با کوک های دراز و استفاده از سوزن و نخ به هم کوک موقت بزنید.

درز را طبق سمت الگو، با استفاده از چرخ خیاطی بدوزید. عرض بیشتر درز ها 5.8 اینچ است. نخ ها را بریده و یک پارچه دیگر را در فاصله حدود 1/8 اینچ با درز اصلی روی اختلاف درز بیرونی بدوزید. نخ ها و رشته ها با قیچی برش دهید.

با استفاده از قیچی خرد کن (دارای دندانه) درزها را کوتاه و مرتب کنید. این قیچی نوعی از قیچی است که با استفاده از بریدن قطعات کوچک پارچه روی اریب، از ساییده شدن و از بین رفتن پارچه تا حدودی جلوگیری بعمل می آورد.

استفاده از عملکرد زیگزاگ

دوخت زیگزاگ پارچه چگونه پارچه ای که در حال ساییده شدن است را بدوزیم؟ Zigzag stitchingماشین چرخ خیاطی خود را روی حالت زیگزاگ دوز برای عرض و ضخامت دوخت مطلوب خود تنظیم کنید. اگر در حال دوختن پارچه ای هستید که به راحتی ساییده می شود، می توانید از دوخت زیگزاگی تنگ تری استفاده کنید.

هر طرف پارچه را زیگزاگ دوزی کرده و قطعات را روی هم بدوزید. بعد از اتمام کار، درز را تخت کرده و صاف پرس کنید. همچنین می توانید درز را اول دوخته و سپس لبه های هر دو درز را به هم بدوزید تا در وقت صرفه جویی اینگونه صرفه جویی شود. مقدار پارچه اضافی را از خط زیگزاگ کوتاه کرده و ببرید.

توگذاری حاشیه

طرف روی لبه درز را تا 8/1 اینچ تا کرده  و  آن را پرس و اتو کنید. حاشیه تو گذاشته را بدوزید.

درز ها را به هم بدوزید. ازآنجاکه اختلاف درز را 8/1 اینچ گرفته اید، درز را تنها 2/1 اینچ بگیرید، تا بدین ترتیب بتوانید حاشیه را تو گذاشته و از ساییده شدن پارچه جلوگیری کنید.

درزها را تخت پرس کنید.

دیدگاه بگذارید