دوخت دامن پیلی  دوخت دامن پیلی bindawood Plei skirt25836 890x704

آموزش دوخت دامن پیلی

برای این دامن نیازی به هیچ مدل الگویی ندارید.

لوازم مورد نیاز :

۱/۵ متر پارچه ضخیم

پارچه با رنگ متضاد یا گلدار ۰/۵ متر

کش با ۲ یا ۱٫۵ سانتی متر عرض

دکمه برای تزیین ۲ عدد

دوخت دامن پیلی  دوخت دامن پیلی bindawood Plei skirt1
اندازه گیری:
شما باید دور کمر شخص مورد نظر را بگیرید.
برای جلو دامن به انداره نصف دور کمر پهنا و قد به دلخواهاتان می برید. بهتر است دامن کوتاه باشه چون زیباتر مشود.
تا ۲ سانتی متر از هر طرف برای زاپاس دوخت برش کنید.
برای پشت هم چون کش قرار می گیرید و چین دار دوخت میشود؛ می توانید به اندازه دور کمر برای پهنا ببرید که در اینصورت خیلی پرچین میشود . اگر می خواهید کم چین باشد سه چهارم دور کمر عرض پشت رو بگیرید. و برای قد پشت علاوه بر زاپاس، به اندازه پهنای کش بلندتر از جلو ببرید. همچنین حواستون باشه اندازه کش را به بلندی دامن اضافه کنید.

دوخت دامن پیلی  دوخت دامن پیلی bindawood Plei skirt2
برای جلو دامن نیاز به ۳ تیکه پارچه و ۲ تیکه پارچه با رنگ متضاد داریم.
اندازه بلندی تیکه ها مثل پشت دامن است واندازه تیکه ها با استفاده از نصف دور کمر تقسیم به ۳ بدست می آید.
دوخت دامن پیلی  دوخت دامن پیلی bindawood Plei skirt3
حالا تکه ها را به هم بدوزید.
دوخت دامن پیلی  دوخت دامن پیلی bindawood Plei skirt4
در ناحیه کمر دامن پیله ها را شکل دهید و لبه کمر را به اندازه کش پشت کار تا کنید وکمر دامن راشکل داده وبدوزید.
دوخت دامن پیلی  دوخت دامن پیلی bindawood Plei skirt5
پشت دامن را همین طور کش را در کمر قرار داده اندازه کنید، بدوزید و در نهایت به تیکه جلو بدوزید.
دوخت دامن پیلی  دوخت دامن پیلی bindawood Plei skirt7
دکمه ها را هم برای تزیین به جلو دامن وصل کنید
دوخت دامن پیلی  دوخت دامن پیلی bindawood Plei skirt8
دامن آماده است .از پوشیدن دوخت دست خودتون لذت ببرید

دیدگاه بگذارید