دوخت گیپور  انواع گیپور دوزی bindawood Guipure sewing4

گیپور دوزی یکی از انواع دوخت های سوزن دوزی می باشد که از تور های گیپور در آن استفاده می شود. خلاقیت در کاربرد انواع تورهای گیپور مانند تور دوزی های دیگر، می تواند در بسیاری موارد؛ زیبایی های چشمگیری بیافریند.
یکی از انواع گیپور دوزی که رایج ترین آن نیز می باشد، بخش هایی از طرح های مستقل یا به هم پیوسته از تور را جدا می کنند و پس از جدا نمودن بخش های دلخواه که معمولا گل، برگ ، جقه و…. می باشد؛ آن را با دوخت هایی چون زیگزاگ، دندان موشی و یا کردونه؛ ثابت می نمایند، در واقع به بیانی دیگر، بخش هایی از تور گیپور را در مکان مناسب و دلخواه؛ تکه دوزی یا اپلکه دوزی می نمایند.
در تصویر زیر نمونه ای از دوخت بخشی از طرح گیپور بر روی لباس می بینید.

دوخت گیپور  انواع گیپور دوزی bindawood Guipure sewing1

نوع دیگری از گیپور دوزی، که آسان تر نیز می باشد، اجرای دوخت گیپور بدون جدا سازی تکه هایی از طرح گیپور به صورت یکسره؛ بر روی بخش هایی از لباس می باشد. به این صورت که ابتدا تور گیپور را به صورت یکسره، در مکان دلخواه ار لباس قرار می دهند و سپس به کمک دوخت های مرتبط؛ آن را ثابت می نمایند.

در هر دو شیوه در صورت تمایل می توان بخش هایی از تور گیپور بر روی لباس یا تکه های بریده شده ای از تور به صورت مستقل بر روی لباس را به کمک دوخت هایی مانند پولک دوزی، سنگ دوزی، منجوق دوزی، ملیله دوزی ، سرمه دوزی و…… تزیین نمود.

دوخت گیپور  انواع گیپور دوزی bindawood Guipure sewing2

البته گاهی نیز کل یک لباس با پارچه گیپور دوخته می شود و بر روی آن از دوخت های تزیینی مختلف جهت تزیین و ایجاد جلوه بیشتر، استفاده می کنند

دوخت گیپور  انواع گیپور دوزی bindawood Guipure sewing3

دیدگاه بگذارید