نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

کرپ ژرژت
کد کالا: bn-4976

380,000 
دسته بندی ها:

مخمل پشت آستر(طرح2)
کد کالا: bn-4641

720,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

مخمل پشت آستر (طرح 1)
کد کالا: bn-4636

720,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بارونی پشت آستر(طرح2)
کد کالا: bn-4635

580,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بارونی پشت آستر(طرح1)
کد کالا: bn-4633

580,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بافت کاسپین (طرح6)
کد کالا: bn-4630

980,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بافت کاسپین(طرح5)
کد کالا: bn-4628

980,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بافت کاسپین (طرح4)
کد کالا: bn-4626

980,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح6)
کد کالا: bn-4624

1,500,000 
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح5)
کد کالا: bn-4622

1,500,000  برای هر متر
برگشت به بالا