نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح 4)
کد کالا: bn-4616

1,500,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح 3)
کد کالا: bn-4615

1,500,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح 2)
کد کالا: bn-4613

1,500,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

بافت ترکمن(طرح 1)
کد کالا: bn-4605

1,500,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح 13)
کد کالا: bn-4582

890,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

مخمل سوئید (طرح10)
کد کالا: bn-4575

890,000  برای هر متر
برگشت به بالا