نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

پرده والان کرم
کد کالا: bn-3360

7,500,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

پرده والان آبی
کد کالا: bn-3337

750,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

پرده نقش دار
کد کالا: bn-946

620,000  برای هر متر
برگشت به بالا