نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

تور امرولی
کد کالا: bn-1031

1,100,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

تور امرولی
کد کالا: bn-1029

1,100,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

تور امرولی
کد کالا: bn-1026

1,100,000  برای هر متر
5.00 از 5
دسته بندی ها:

کاردست اپلیکه
کد کالا: bn-1023

2,700,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

کاردست اپلیکه
کد کالا: bn-1021

2,700,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

کاردست اپلیکه
کد کالا: bn-1019

2,700,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

پارچه تور نگین دار
کد کالا: bn-956

1,200,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

پارچه تور نگین دار
کد کالا: bn-951

1,200,000  برای هر متر
برگشت به بالا