آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks

دوخت پاپوش با نمد

آموزش دوخت کفش نوزاد با نمد ، بدون چرخ خیاطی و فقط با دست.

آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks

الگوی پاپوش نمدی

ابتدا پای نوزاد را مانند شکل اندازه می گیریم. طول و عرض کف پای نوزاد را اندازه بگیرید و روی این الگو پیاده کنید با بزرگ کردن الگوی کف پا بقیه اندازه ها هم متناسب با کف می شوند.

آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks1

نحوه اندازه گیری پاهای نوزاد

الگوی کف پا را طبق این اندازه گیری آماده کنید و برای قسمت دور کفش ، به اندازه دور تا دور کفی اندازه بگیرید.

آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks2

برش های الگوی پاپوش با نمد

اقطعات الگو را روی نمد بگذارید و با در نظر گرفتن نیم سانت برای دوخت ببرید. (از هر کدام یکی هم برای آستری از یک پارچه نرم برش بزنید)

آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks10

ثابت نگه داشتن تکه های رویه و کف کفش با سنجاق ته گرد

دو سر قسمت رویه را به هم وصل کنید و روی کفی بگذارید و با سنجاق ته گرد آن را ثابت کنید.

آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks3
رویه را با دوخت دندان موشی به کفی بدوزید.

آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks4
لبه های آستری و رویه را با دوخت دندان موشی به هم وصل کنید.
این طوری!
آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks5
گوش های خرگوش را با دوخت دندان موشی روی کفش بدوزید.
تکه سفید روی گوش هم فراموش نشود!
آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks6
با نخ صورتی بینی و دهان را روی پوزه بدوزید.
آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks7
پوزه را روی قسمت جلو کفش ( یا صورت ) دوخت بزنید. چشم ها را با نخ مشکی با دوخت زنجیره ای بدوزید.
آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks8
برای ساخت دم دور تا دور دایره به قطر 6 سانتی متر را کوک بزنید. کمی پنبه داخل آن بگذارید و با کشیدن نخ دایره را به صورت یک توپ کوچولو در بیاورید. دم را به قسمت پشت کفش و روی درزی که دوختید نصب کنید.
آموزش دوخت پاپوش نوزاد bindawood Socks9

دیدگاه بگذارید